Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Djur

Världens 10 tyngsta landlevande djur

Publicerad 4 apr 2012
Världens allra tyngsta nu levande djur är valarna, med blåvalen i topp. Även på land är däggdjuren tyngst, vilket är ett bevis på hur framgångsrik djurgruppen har blivit sedan dinosaurierna dog ut. Här är världens 10 tyngsta (nu levande) landlevande djur. Siffran utom parentes anger uppskattad medelvikt hos djuret och siffran inom parentes det tyngsta exemplaret man hittat.

10. Valross - 944 kg (2 000 kg)

Valrossen lever vid vattnen norr om polcirkeln, framförallt runt Berings sund. Färre valrossar är det i Atlantområdet, på grund av tidigare jakt. Det är hanarna som blir störst och tyngst, medan honorna väger ungefär två tredjedelar så mycket som dessa. Valrossar är inte så smidiga på land men är å andra sidan bra simmare. De kan dyka 80 m djupt och vara utan luft i en halvtimme. De äter främst saker de hittar på havsbotten, såsom musslor, räkor, krabbor och sjögurkor. Valrossar blir normalt 20 till 30 år gamla och 2,2 till 3,6 m långa. Valrossen är med på listan eftersom den (till skillnad från sin tyngre släkting sjöelefanten) spenderar en stor del av sitt liv på land och därför brukar räknas som landlevande.

9. Giraff - 1 015 kg (1 930 kg)

Giraffen är med sina 5 till 6 m världens högsta landlevande djur. Den lever endast i vissa begränsade områden i Afrika, men har tack och lov fortfarande ett relativt stabilt bestånd (även om vissa underarter är utrotningshotade). Giraffen är växtätare och gillar framförallt trädgrenar. Det är med största sannolikhet fördelen med att nå högt belägna växtdelar som gjort att giraffen utvecklat sin långa hals. Giraffer blir uppemot 25 år gamla.

8. Spetsnoshörning/svart noshörning - 1 100 kg (2 896 kg)

Spetsnoshörningen, en av fem levande noshörningsarter, lever i centrala och östra Afrika. Det finns endast några tusen individer och arten är kritiskt utrotningshotad. Spetsnoshörningen är växtätare och äter gärna vedartade växter. Bland noshörningarna är hanarna lite större än honorna, och särkilt vissa hanar kan växa sig väldigt stora. Spetsnoshörningar har en mankhöjd på upp till 1,5 m och blir cirka 3,5 m långa. Om de inte blir skjutna utan tillåts dö naturligt blir de upp till 50 år gamla.

7. Javanoshörning - 1 715 kg (2 300 kg)

Javanoshörningen kan vara jordens mest utrotningshotade däggdjursart, med endast 40 individer i en population på ön Java i Indonesien. Anledningen är jakten på deras horn. Nu försöker man bevara de individer som finns kvar, framförallt genom att låta dem vara, vilket är anledningen till att det inte finns många foton eller filmer på dem. Javanoshörningen äter växter, gärna på soliga platser. Födomässigt är den den mest anpassningsbara av noshörningarna. Javanoshörningen har en mankhöjd på upp till 1,5 m och blir uppemot 3,8 m lång. De kan bli 45 år gamla.

6. Flodhäst - 1 800 kg (4 500 kg)

Bland topplistans elefanter och noshörningar hittar vi flodhästen. Flodhästen är tillsammans med dvärgflodhästen de enda två arterna flodhästar. Flodhästen lever i floder och sjöar i stora delar av södra Afrika. Arten är inte utrotningshotad, men räknas som sårbar på grund av habitatförluster och jakt. Flodhästar spenderar mesta tiden i vattnet, men äter i huvudsak landväxter. Det finns även vissa rapporter på att de ätit av döda djur eller till och med jagat djur för föda. Flodhästar har en mankhöjd på upp till 1,5 m och kan bli 5 m långa. De blir normalt 40 till 50 år gamla.

5. Indisk pansarnoshörning - 1 900 kg (4 000 kg)

Den tredje noshörningen på listan, och den näst tyngsta, är den indiska pansarnoshörningen. Den lever i ett band söder om Himalaya där den är klassad som sårbar på grund av habitatförlust och jakt. Den är likt övriga noshörningar växtätare, och denna art gillar framförallt gräs. Dess namn har den från sin tjocka, metalliska hud som hänger i flikar på kroppen. Den indiska pansarnoshörningen har en mankhöjd på upp till 1,8 m och blir uppemot 4 m lång. Den kan bli 45 år gammal.

4. Trubbnoshörning/vit noshörning - 2 100 kg (4 500 kg)

Den största och tyngsta noshörningen är trubbnoshörningen. Den lever i östra och södra Afrika, där den har en ganska stark population. Dock finns bara den "sydliga" av de två underarterna kvar i vilt tillstånd. Den "nordliga", som levde längre norrut, utrotades i det vilda runt 2006, och endast sju individer uppväxta i djurparker finns kvar. Trubbnoshörningen är den mest sociala av noshörningarna; honor och hanar lever i grupper, bortsett från vuxna hanar som ofta vandrar ensamma. Av växterna den äter föredrar den gräs bäst. Trubbnoshörningen har en kraftig kropp med en utmärkande puckel på nacken. Den har en mankhöjd på upp till 1,8 m och kan bli över 4 m lång. Den kan bli 50 år gammal.

3. Skogselefant - 2 800 kg (6 000 kg)

Topplistans tre översta platser innehas av de tre elefantarterna. Av dessa lever två i Afrika; skogselefanten och savannelefanten. Skogselefanten utmärker sig från savannelefanten genom att vara lite mindre, ha rundare öron, samt hålla till i regnskogen. Hos elefanterna blir hanarna störst, likaså hos skogselefanterna, där de kan ha en mankhöjd på upp till 2,5 m och en längd på upp till 6,5 m. Elefanter är växtätare. Skogselefanten och savannelefanten ansågs länge vara underarter av samma art, men nya DNA-analyser visar att de är två egna arter. Afrikansk elefant är namnet på det släkte som de båda elefantarterna tillhör. Hur pass hotad skogselefanten är av människan är än så länge oklart.

2. Asiatisk elefant - 4 150 kg (8 000 kg)

Den asiatiska elefanten är den enda elefantarten i Asien. Den finns fläckvis i Indien och delar av Sydostasien. Det lättaste sättet att skilja en asiatisk elefant från någon av de afrikanska arterna (förutom att de lever på olika kontinenter) är öronen - den asiatiska elefanten har mycket mindre öron än de afrikanska. Hanarna kan ha en mankhöjd på upp till 3,2 m och en längd på upp till 6,8 m. Den tyngsta individen man känner till sköts av en indisk maharadja 1924 och vägde 8 ton. Arten är starkt hotad, framförallt på grund av skogsskövling, men även på grund av jakt. Den asiatiska elefanten blir normalt runt 60 år gammal.

1. Savannelefant - 4 900 kg (12 274 kg)

Världens största och tyngsta landlevande djur är savannelefanten. Denna gigant kan ha en mankhöjd på hela 3,5 m och vara otroliga 7,5 m lång. Den skiljer sig från sin släktfrände skogselefanten genom sin större storlek, sina mer trekantiga öron och genom att hålla till på stäppen och savannen. Den största savannelefanten man har hittat var en som sköts 1955 i Angola. Den vägde in på över 12 ton. Arten klassas som sårbar, främst på grund av jakt och habitatförlust. Savannelefanten blir normalt 65 till 70 år gammal.
 
 
Liknande
Senaste
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden
Byggnadsverk
Jorden
Rymden
Människan
Människan
Byggnadsverk
Rymden
Människan
Teknik