Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Jorden

Världens 5 kraftigaste jordbävningar (sedan år 1900)

Publicerad 17 apr 2012
Världens största jordbävningar har alla inträffat där två kontinentalplattor kolliderar, och närmare bestämt där en platta glider in under en annan. Under denna process hakar plattorna hela tiden i varandra och då uppstår kraftiga spänningar som, när de släpper, ger upphov till jordbävningar. Större jordbävningars styrka mäts i momentmagnitudskalan (efterföljare till Richterskalan). En ökning med 1,0 på skalan motsvarar en ökning av frigjord energi med 101,5 (31,6) gånger. Detta betyder att det vid en jordbävning med magnituden 9,0 frigörs 31,6 gånger så mycket energi som vid en jordbävning med magnituden 8,0. Systematiska registreringar av jordbävningar började göras år 1900. Här är en topplista över världens fem kraftigaste jordbävningar sedan dess.

5. Jordbävningen vid Kamchatka, 1952 - Magnitud 9,0

Längst österut i Ryssland ligger halvön Kamchatka. Kamchatka har ett kallt subarktiskt klimat och är lite mindre än Sverige till ytan. En tidig morgon 1952 kände halvöns invånare att marken skakade. Kraftigast skakade marken 13 mil utanför östkusten och några mil under havsbottnen. I denna zon ligger en gräns mellan två kontinentalplattor, och just i denna stund rörde sig den ena, Stillahavsplattan, hastigt in under den andra, Okhotskplattan. I staden Severo-Kurilsk, på en ö utanför spetsen av Kamchatkahalvön, var jordbävningen mycket kraftig och de flesta invånarna flydde upp i bergen. De visste att en tsunamivåg kunde följa jordbävningen, och det var precis vad som hände. De undkom den första tsunamivågen som slog in över staden klockan fem på morgonen. Den var troligtvis mellan 15 och 18 m hög. Många trodde sedan att faran var över och gick återigen ned till sina hem, för att överraskas av en andra och tredje tsunamivåg. Det är oklart hur många i Severo-Kurilsk som omkom den dagen, men någonstans runt 2 300 personer var det, vilket utgjorde en tredjedel av stadens befolkning. Staden i sig förstördes nästan totalt och flyttades efter tsunamin till en annan plats. På bilden syns platsen där Severo-Kurilsk brukade ligga. Även på andra platser på Kamchatkaön omkom folk av tsunamivågorna, och den totala dödssiffran kan ha varit så hög som 10 000. Tsunamin rörde sig sedan över hela Stilla havet och slog in över delar av Asien och Nordamerika. Sex timmar efter jordbävningen slog 6 till 8 m höga vågor in över Hawaii och orsakade skador på mellan 800 000 och 1 000 000 miljoner dollar (1952 års värde). Några kor dog, men inga människor. När tsunamin nådde Nordamerikas västkust var den bara 1 m hög.

4. Jordbävningen vid Tohoku, Japan, 2011 - Magnitud 9,0

På eftermiddagen 11 mars 2011 skakades hela Japan av en kraftig jordbävning. Skalvet i sig var ingen överraskning, för invånarna hade redan varnats med hjälp av ett avancerat system av sensorer i berggrunden. Men skalvet var oväntat kraftigt och varade i hela sex minuter. Kraftigast kändes det i regionen Tohoku (Tõhoku), vars östkust endast ligger sju mil från jordbävningens epicentrum ute i Stilla havet. Under jordbävningen gled Stillahavsplattan mellan 20 till 40 m in under en annan platta (det är oklart vilken platta det handlar om) och delar av Japans huvudö Honshu flyttades 2,4 m österut. Jordbävningen orsakade stor skada på havsbottnen, vilket i sin tur förflyttade stora vattenmassor och orsakade en kraftig tsunami som började röra sig mot Japans kust. En tsunamivarning gick ut till befolkningen. Många hörde varningen och kunde sätta sig i säkerhet, medan andra förblev ovetandes om hotet. Lite efter en timme nådde den första tsunamivågen Japans östkust. Närmast jordbävningen var tsunamin mellan 3 och 7 m hög, vilket var mycket högre än många hade räknat med. Lokalt var tsunamin ännu högre - på enstaka platser över 30 m hög. Många platser där folk trodde sig vara säkra översvämmades. I Japan dog 15 800 människor den dagen, i huvudsak på grund av tsunamin. Hela städer raderades nästan från jordytan. Runt 45 000 byggnader raserades och 144 000 byggnader skadades, vilket gjorde hundratusentals hemlösa. Tsunamin fortsatte över Stilla havet och vågor på 1 till 3 m slog in över Nordamerikas västkust. Några människor dog även utanför Japan, främst genom att ha dragits med av vågorna ut i havet. En obehaglig följd av tsunamin var att kärnkraftverket i Fukushima gick sönder. Kylningen slutade fungera vilket resulterade i härdsmältor och läckande radioaktivt material. De långsiktiga konsekvenserna av detta kärnkraftshaveri är än så länge oklara.

3. Jordbävningen i Indiska oceanen, 2004 - Magnitud 9,1

I Indiska Oceanen, vid Indonesiens västra ände, söder om Kina och Indien, glider den Indiska plattan in under Burmaplattan. Under åratal hade plattorna hakat i varandra och en kraftig spänning byggts upp. Morgonen den 26 december 2004 släppte denna spänning. Plötsligt skakar havsbottnen kraftigt i 100 s, stannar till i 100 s, och skakar i fem minuter till. Plattorna rör sig tiotalet meter längs med varandra, längs en sträcka på 16 mil. Samtidigt höjs havsbottnen några meter, vilket förflyttar runt 30 km3 havsvatten och startar en kraftig tsunami. På havsbottnen rasar 1,5 km höga åsar och stenblock vägandes miljoner ton flyttas i tsunamin. I stora delar av Sydostasien kändes jordbävningen. Kraftigast kändes den i områdena närmast dess centrum, det vill säga i indonesiska Aceh-provinsen 15 mil norröver och på indonesiska ön Simeulue 5 mil söderöver. Här orsakade jordbävningen stor förstörelse. Hit tog det inte heller lång tid innan tsunamin kom - mindre än en halvtimme. Aceh-provinsen drabbades väldigt hårt. Här var tsunamin 20 till 30 m hög och förstörde flera städer, däribland Banda Aceh (övre bilden). Endast i Aceh-provinsen dog runt 170 000 personer. På ön Simeulue, endast några mil från jordbävningens epicentrum, var dödssiffran oväntat låg. Detta berodde troligtvis på befolkningens vetskap om tidigare tsunamis, vilket gjorde att de satte sig i säkerhet på högre mark. Tsunamin fortsatte över Indiska oceanen och slog inom timmar in över övriga Indonesien, Sri Lanka, Indien, och Thailand. Sri Lanka drabbades näst hårdast efter Indonesien med runt 35 000 förolyckade. I Indien dog cirka 18 000 människor och i Thailand (nedre bilden) över 8 000 personer. Efter sju timmar nådde tsunamin Afrikas kust, där tiotalet människor drunknade. Totalt dog ungefär 230 000 människor den dagen 2004. Även Sverige drabbades eftersom 554 svenskar avled. Den stora jordbävningen som skapade den förödande tsunamin kallas inom vetenskapliga kretsar för Sumatra-Andamanjordbävningen.

2. Långfredagsskalvet i Alaska, 1964 - Magnitud 9,2

Vid Alaska glider Stillahavsplattan in under den Nordamerikanska plattan. Under hundratals år hade Stillahavsplattan tryckt på medan Nordamerikanska plattan vid Alaska hade tryckts ihop. Men 1964 hade trycket blivit för stort och den Nordamerikanska plattan slog tillbaka. Under fyra minuter sträckte den på sig åt alla håll. Landområden som med tiden hade höjts sjönk tillbaka och landområden som hade tryckts ned sköt i höjden. Ett område sjönk exempelvis 2,4 m medan ett annat område höjdes 9,1 m. En ö, Latouche Island, förflyttades 18 m i sidled. Samtidigt som Nordamerikanska plattan jämnade ut sig, gled Stillahavsplattan in 9 m under den. Denna otroligt kraftiga jordbävning hade sitt centrum precis vid Alaskas kust, 12 mil sydost om Anchorage och sex mil väster om Valdez. Den kändes i hela Alaska och i stora delar av Kanada. I Anchorage förstördes stora delar av centrum av jordskred igångsatta av jordbävningen (övre bilden). Området Turnagain Heights drabbades av de allra största jordskreden, vilka förstörde 75 hus (nedre bilden). Nio människor dog i Anchorage. Jordskred härjade även i andra städer i Alaska, mycket på grund av att marken var mättad med vatten och blev mer eller mindre flytande vid markens skakningar. I Valdez kollapsade hamnen på grund av ett jordskred under vattnet och 30 människor som befann sig på bryggor och i båtar miste livet. Men jordbävningen startade inte bara jordskred utan även en väldigt kraftig tsunami som vräkte in över Alaskas kust med skiftande våghöjd. En 8 m hög våg sköljde in över byn Chenega och dödade 23 av dess 68 invånare. På ett ställe beräknas vågen ha varit hela 67 m hög. Tack vare att Alaska är glesbefolkat omkom ändå oväntat få människor med tanke på jordbävningens styrka. Men faran var inte över, eftersom vågen fortsatte mot övriga Nordamerikas kuster. I Oregon dog fyra personer och i Kalifornien 12 personer av tsunamin. Sammanlagt omkom cirka 130 personer i den stora jordbävningen i Alaska 1964. Eftersom den inträffade på långfredagen 27 april kallas jordbävningen för Långfredagsskalvet (Good Friday Earthquake på engelska). Ett annat vanligt namn är Stora jordbävningen i Alaska.

1. Stora jordbävningen i Chile - Magnitud 9,5

Längs med Sydamerikas västkust, ungefär 16 mil utanför kusten, dyker Nazcaplattan ned under den Sydamerikanska plattan. Nazcaplattan är kanske den kontinentalplatta som rör sig snabbast av alla – 16 cm per år har man uppmätt. Detta gör att det vid gränsen mellan Nazcaplattan och Sydamerikanskaplattan uppstår väldiga spänningar när plattorna hakar i varandra. I maj 1960 var det dags för dessa spänningar att släppa. På morgonen 21 maj, klockan 06:02, skakades mittersta Chile av en jordbävning med en magnitud på runt 8,0. I staden Conception dog 125 personer och en tredjedel av husen förstördes. I staden Talcahuano förstördes 65 % av husen. Morgonen därpå, klockan 06:32, kom nästa jordbävning, med en magnitud på 7,3. Den tredje jordbävningen inträffade klockan 14:55 samma dag och hade en magnitud på 7,8. Folk var vid det här laget ute på gatorna, för att undvika eventuellt rasande byggnadsdelar. Detta var tur, för innan de flesta hunnit återvända till sina hem eller sina jobb började det skaka igen. De tre tidigare jordbävningarna hade endast varit förskalv till vad som nu kom, den kraftigaste jordbävningen i vår moderna historia – Stora jordbävningen i Chile (eller Jordbävningen i Valdivia), klockan 15:11, 22 maj 1960. Hela mittersta Chile, en yta stor som Sverige, påverkades. Stora delar av detta område sjönk 2,5 m. Jordskred förstörde byggnader och gjorde floderna bruna. Utloppet från en stor sjö, Lago Riñihue, täpptes igen av ett jordskred. Översvämningen som skedde på grund av detta kom sedan att påverka 100 000 människor. Klockan 16:20 nådde tsunamin Chile kust. Den första vågen var runt 8 m hög, och den andra runt 10 m hög. Några lokala vågor var 25 m höga. Staden Valdivia, med runt 100 000 invånare, fick stora skador. Stora delar översvämmades och all elektricitet och allt dricksvatten förstördes. Ungefär 40 % av husen i Valdivia förstördes (övre bilden) och 20 000 personer blev hemlösa. Orten Puerto Saavedra förstördes helt. Corral drabbades hårt. Tsunamin var även kraftig i västlig riktning och i staden Hilo på Hawaii dödades 61 människor (nedre bilden). Just här blev tsunamin hela 10 m hög på grund av hur havsbottnen och kusten var formad. Även Japan drabbades, 22 timmar efter jordbävningen, när tsunamin krävde 138 människoliv där. I Filipinerna, 24 timmar efter jordbävningen, dog 32 människor. Två dagar efter jordbävningen fick vulkanen Cordón Caulle ett utbrott. Vulkanen låg i bergen och utbrottet hade få ögonvittnen, men är ett bevis för hur allvarliga konsekvenserna av en jordbävning kan bli. Exakt hur många som påverkades av jordbävningen och dess följder är oklart, men någonstans mellan 1 600 och 6 000 personer miste livet. Runt två miljoner människor miste sina hem. Den låga dödssiffran, med tanke på den kraftiga jordbävningen, berodde bland annat på att många var utomhus när jordbävningen skedde, att området är glest befolkat, att många hus var byggda i trä (vilka klarar jordbävningar ganska bra) och att många kustsamhällen inte låg så nära vattnet.
 
 
Liknande
Senaste
Jorden
Människan
Människan
Teknik
Människan
Byggnadsverk
Jorden
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden