Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Jorden

Världens 8 häftigaste nedslagskratrar

Publicerad 27 mars 2012
Planeterna i solsystemet bildades för cirka 4,5 miljarder år sedan genom sammanslagningar av mindre klumpar av sten och annat material. Än idag fylls planeterna och deras månar på med mer materia, genom att asteroider, kometer eller meteoroider dras till dem och kolliderar med ytan. Detta är särskilt synligt på de planeter och månar vars yta inte förändras av geologiska processer, såsom Merkurius eller vår måne. Här domineras landytan av nedslagskratrar. Jorden har däremot en yta som med tiden förstörs och nybildas, och därför har de flesta nedslagskratrar som bildats här försvunnit. Men några finns kvar, och de berättar en spännande historia. Runt 170 nedslagskratrar har hittats på jorden, och här är de häftigaste.

8. Siljansringen, Sverige

Siljansringen är världens 14:e största verifierade nedslagskrater. Det är den största kratern på den europeiska kontinenten väster om Ryssland. Kratern bildades vid ett nedslag för cirka 360 till 370 miljoner år sedan. Vid denna tid hade de första ryggradsdjuren precis tagit sig upp på land. Kratern är cirka 52 km i diameter och bildades av en cirka 4 km stor sten. Från luften kan man se den ganska tydligt, eftersom sjön Siljan och några andra sjöar följer kraterns form.

7. Chicxulubkratern, Mexiko

Chicxulubkratern på Yucatánhalvön i Mexiko är nästintill osynlig, men väldigt känd. Allt mer tyder nämligen på att kratern bildades för 65 miljoner år sedan, vid den tidpunkt då dinosaurierna dog ut. Det är alltså troligt att nedslaget orsakade, eller i alla fall bidrog till, deras utdöende. Detta främst genom att stoff kastades upp i atmosfären, förmörkade solen för växterna, vilka dog och maten för alla djur högre upp i näringskedjorna minskade. Nedslagskratern är med sin diameter på 180 km den tredje största verifierade på jorden och himlakroppen som bildade den tros ha varit minst 10 km i diameter. Kratern upptäcktes på 1970-talet genom mätningar av magnetism och gravitation på platsen. Botten av kratern ligger idag under 600 till 1 200 m berg, samt är delvis täckt av havet. På den övre bilden visas topografiska skillnader i området och här syns tydligt spår av kratern. På den nedre bilden visas olika marktyper i olika färger (det vita området är en stad).

6. Wolfe Creek-kratern, Australien

Wolfe Creek Crater är en nedslagskrater som bildades för endast cirka 300 000 år sedan, vilket gör att den är välbevarad. Kratern är 875 m i diameter och 60 m djup. Stenen som slog ned bör ha varit några tiotals meter i diameter, och fragment av den har hittats runt omkring kratern. Kratern upptäcktes 1947 av omvärlden, men hade sedan länge varit känd för aboriginerna. De berättade för varandra hur kratern bildades av en gigantisk regnbågsorm som kom upp ur jorden.

5. Manicouagan Crater, Kanada

Manicouagan Crater är den femte största nedslagskratern man hittills hittat på jorden. Den är 10 km i diameter och tros ha bildats för cirka 215 miljoner år sedan av en rymdsten med en diameter på 5 km. Kratern syns tydligt från rymden eftersom den innehåller den ringformade sjön Manicouagan Reservoir. Det finns en teori om att kratern bildades samtidigt som fyra andra nedslagskratrar (nu osynliga på grund av jordytans processer) i Ukraina, Frankrike, USA och Kanada. Genom att titta bakåt på hur jordytans plattor flyttat sig har forskare räknat ut att de fem nedslagskratrarna låg på en linje med varandra vid tiden för respektive kraters bildande. De kan därför vara resultatet av uppbrytandet av en komet eller en asteroid i flera delar, likt det som hände då kometen Shoemaker-Levy 9 träffade Jupiter 1994.

4. Clearwater Lakes, Kanada

Clearwater Lakes i Kanada har sitt namn efter det klara vattnet. Men det som är verkligt speciellt med dem är att de fyller varsin nedslagskrater. Den stora sjön har en diameter på 36 km och den lilla på 26 km, och båda kratrarna bildades samtidigt för cirka 290 miljoner år sedan. Bovarna i dramat var troligtvis två asteroider som var gravitationsbundna till varandra och slog ned samtidigt på jorden.

3. Wilkes Land-kratern, Antarktis

Vredefortkratern (se nedan) är den största verifierade nedslagskratern på jorden, men det kan komma att visa sig att det finns en större. Under Antarktis is har gravitationsmätningar och radarbilder avslöjat en cirkulär landformation innehållandes extra mycket massa, vilket för tankarna till en nedslagskrater. Den kallas Wilkes Land-kratern och är otroliga 480 km i diameter! Den himlakropp som slog ned här kan ha varit hela 55 km i diameter. Om detta är en riktig nedslagskrater tror forskare att den kan ha bildats för 250 miljoner år sedan, vilket sammanträffar med slutet av Perm, då nästan allt djurliv på jorden dog ut. Dock behövs fler mätningar och helst prover (vilket är svårt eftersom kratern ligger flera hundra meter under isen) för att verifiera kratern.

2. Meteor Crater, USA

Denna nedslagskrater är kanske den mest välbevarade på jorden. I sann amerikansk anda ägs kratern av familjen Barringer och deras Barringer Crater Company (vilka kallar kratern för Barringerkratern), så man måste betala för att komma och se den. Kratern är cirka 1,2 km i diameter, 170 m djup och kantas av en vall på 45 m. Anledningen till att kratern är så välbevarad är att nedslaget skedde relativt nyligen, bara för 50 000 år sedan. På denna tid fanns människor (Homo sapiens), men det är oklart om de hade invandrat till Nordamerika ännu. Däremot rök förmodligen några mammutar med i explosionen vid nedslaget. Meteoriten som slog ned var cirka 50 m i diameter, och fragment av den har hittats.

1. Vredefortkratern, Sydafrika

Vredefortkratern är den största verifierade nedslagskratern på jorden. Den har en diameter på hela 250 till 300 km. Den himlakropp som skapade denna krater tros ha varit mellan 5 och 10 km i diameter. Åldern på kratern är hög, hela två miljarder år. På den tiden fanns endast encelliga organismer på jorden. Vredesfortkratern är en av få nedslagskratrar på jorden med flera ringar. Eftersom den är så gammal är den svår att se. Tydligast är den centrala upphöjningen, men kratern sträcker sig nästan över hela bilden ovan.
 
 
Liknande
Senaste
Jorden
Människan
Människan
Teknik
Människan
Byggnadsverk
Jorden
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden