Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Djur

Sveriges 15 häftigaste djur

Publicerad 29 feb 2016
Sveriges fauna innehåller en hel del riktigt häftiga djur - både sådana de flesta vet om, men också några överraskningar. Visste du till exempel att det finns en fågel som kan leva hela sitt liv i luften?

Den här topplistan tar inte med djurarter där endast enstaka individer besöker Sverige ibland. Ett exempel är fiskar och valar, såsom sillkung och öresvin, som i sällsynta fall kan ta sig in i svenska vatten. Ett annat exempel är exotiska fåglar, som under flytt kan ta ovanliga rutter och hamna i Sverige. Med det sagt, här är Sveriges häftigaste djur.

15. Vildsvin

Vildsvinet tror många inte hör hemma i de svenska skogarna, men faktum är att djuret funnits här i tusentals år innan det utrotades i slutet på 1600-talet. Därefter hölls det i hägn, tills det skedde en del rymningar (kanske med lite hjälp av jaktsugna människor), och någonstans runt 1970-talet hade arten installerat sig i det vilda igen. Idag finns vildsvinen i hela Sverige söder om Dalälven och är ungefär lika många som rådjuren. Ett vuxet vildsvin är en klump som är 1,5 m lång, 1 m hög och väger 100-200 kg. Suggorna och ungarna lever i flockar med en ganska intrikat social struktur, medan hanarna lever ensamma - förutom när det är parningsdags, då är de välkomna till flocken. Vildsvin har ett dåligt rykte eftersom de kan böka upp halva skogen på kort tid och ibland hävdas det även att de är farliga och aggressiva, men det brukar nästan alltid vara när människor jagat och kanske skadat dem. Då kan de göra utfall och i värsta fall skära sönder en artär med sina betar. Ett vildsvin kan komma upp i 45-50 km/h, vilket är snabbare än Usain Bolts toppfart.

14. Järv

Järven var på väg att utrotas i Sverige på 60-talet, men fridlystes, och idag finns någonstans runt 600 st. De hittas i fjälltrakterna och i skogarna som ligger i anslutning. Både hanarna och honorna lever ensamma, och träffas bara när det är dags för parning. När ungarna är 1 år gamla vandrar de iväg så långt som 16 mil för att hitta egna revir. Järvar är 70-85 cm långa, men kan trots deras ringa storlek döda fullvuxna renar. Detta är främst vid skare, då renar går igenom snön, men järven tack vare sina stora tassar kan springa ovanpå. Annars är det vanligast att den äter kadaver från djur som andra rovdjur fällt. Här kan den vara väldigt kaxig, och man har observerat hur en järv skrämt iväg en hel vargflock. En oväntad förmåga är att järven kan hoppa 1,5 m rakt upp. Järven heter wolverine på engelska, precis som X-men-karaktären den delar vissa egenskaper med (båda är exempelvis ensamvargar och har klor).

13. Fladdermöss

Det finns hela 19 fladdermusarter i Sverige, vilket blir en fjärdedel av alla däggdjursarter i landet. Alla är fridlysta. De finns i hela Sverige, där nordligaste Sverige bara har en art och så ökar antalet arter ju längre söderut man kommer. I världen är det vanligt med blodsugande fladdermöss, men i Sverige lever alla på insekter. De är alla nattaktiva och under dagarna håller de till i någon håla, till exempel i ett hus eller träd. Man hittar dem ofta just bland hus, dels för att hus har många hålor, och dels för att gatubelysningen drar till sig många insekter. På sommaren kan det hända att en fladdermusunge som håller på att lära sig flyga virrar sig in i ens hem. Om den inte tar sig ut själv kan man försiktigt bära ut den och hänga den uppochner i en gren eller på en vägg. Man kan även ge den lite vatten på en tesked. De flesta svenska fladdermusarter övervintrar i landet och går då i vinterdvala. De andra flyttar till sydligare breddgrader. En fladdermus kan bli 30 år gammal.

Fladdermöss är häftiga på många sätt; de orienterar sig med ekopejling, de sover hängandes uppochner och de är de enda flygande däggdjuren. Det är inte så svårt att få se en fladdermus om man tänker på några saker. De vaknar generellt en timme efter solen gått ner och ger sig då ut på insektsjakt. Då kan man se dem mot den ljusa sommarhimlen, som fåglar, fast helt tysta och med en annan flygstil. Två platser som är bra att spana vid är ovanför sjöar och vid gatlyktor, för där samlas insekter.

Fotona visar två av fladdermusarterna i Sverige; nordisk fladdermus (övre) och fransfladdermus (nedre).

12. Europeiskt lodjur

Det europeiska lodjuret, oftast bara kallat lodjur eller lo, är som en tamkatt på steroider. Den har större tassar, tjockare svans, och en i allmänhet kraftigare kropp. I storlek befinner den sig någonstans mellan en tamkatt och en varg. Deras viktigaste föda är rådjur, men om det finns mycket ren, tjäder, ripa eller orre äter de lika gärna dem. Ett lodjur dödar ungefär ett bytesdjur i veckan. Lodjur kan spinna, jama och fräsa precis som tamkatter. Sedan kan de även yla, som hundar. Det finns endast runt 1 000 lodjur i Sverige, vilka är utspridda i hela landet förutom på Gotland och inte så mycket i Götaland. Mest lodjur finns i Uppland, Dalsland, södra Norrlandskusten och i vissa renskötarområden. Lodjur lever ensamma, förutom honor som har nyfödda ungar.

11. Vanlig tumlare

Valar är fascinerande eftersom de inte är fiskar, utan däggdjur som andas luft. I Sverige har vi en enda valart som helt och hållet bor i våra vatten, och det är vanlig tumlare (ofta kallad bara tumlare). Den är en av endast 6-8 arter (forskare är inte helt överens) tumlare världen över, vilka är lika och nära släkt med delfiner. Tumlaren finns både på västkusten och i Östersjön. På västkusten är de många fler och man ser dem oftare i grupper än i Östersjön, där de ofta är ensamma. Det är väldigt oklart hur många tumlare det finns i Östersjön, men en gissning är under 1 000 stycken, där det är tätast med tumlare utanför Skåne och Blekinge och allt glesare ju längre norrut man kommer. Längre norrut än Ålands hav verkar de sällan simma. Tumlaren brukar inte hoppa upp ur vattnet, utan man ser endast ryggfenan och övre delen av ryggen "tumla" förbi ovanför vattenytan. De kan dyka ner till 200 m och vara under vatten i 5 minuter. Som vuxna blir de 1,4-1,9 m långa. De äter mestadels fisk, men även kräftdjur och bläckfiskar.

Förutom tumlaren finns det en del andra valar som kommer på tillfälligt besök i svenska vatten (både på västkusten och i Östersjön), men som inte bor eller fortplantar sig här. Vanligast av dessa är den 2,5 m långa vitnosdelfinen och 3 m långa öresvinet.

10. Tornseglare

Tornseglaren finns över hela landet förutom i fjällen och nordligaste Norrland. Den har en väldigt strömlinjeformad kropp som mäter runt 18 cm från näbb till stjärtfjäder. Vid en första anblick liknar den en svala, men den är lite större. Det häftiga med tornseglaren är att den spenderar nästan hela sitt liv i luften. Så fort den lärt sig flyga tar den till luften och stannar sedan där tills första häckningen, vilket är först när den är 2 år gammal. Sedan lyfter den igen och stannar i luften tills nästa häckning. De äter, dricker, sover och kan till och med para sig i luften. Deras föda består i huvudsak av insekter och när de ska dricka flyger de över en vattenmassa, öppnar näbben och skopar upp vatten. När de ska sova flyger de högt upp i luften - så högt som 3 000 m är inte ovanligt - och glidflyger sedan så mycket som möjligt samtidigt som de ibland slår med vingarna. Troligtvis har de någon sorts halvsömn, precis som valar. De lägger sig gärna i motvind, vilket ökar lyftförmågan, men som å andra sidan sveper dem bakåt och gör att de behöver flyga tillbaks på morgonen.

9. Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken blev nästan utrotad i Sverige på 50-talet på grund av miljögifter och boplundringar, men är nu - tack vare utsättningar och skydd - på väg tillbaka. Idag finns några hundra pilgrimsfalkar spridda i Sverige. Det häftiga med pilgrimsfalken är att den är världens snabbaste djur! Detta är när den dyker, eftersom den då kan få sin kropp att bli otroligt aerodynamisk. Den högsta hastighet som uppmätts hos en dykande pilgrimsfalk är 389 km/h! Ibland kraschar den medvetet in i en bytesfågels ena vinge och får den att krascha. I andra fall använder den hastigheten för att från ingenstans komma nära bytet, men saktar sedan ner och attackerar den mer som vanligt.

8. Älg

Som svensk är det lätt att ta älgen för givet. Men alla som någon gång varit nära en älg vet att den är gigantisk! Och det är inte så konstigt, älgen är världens största hjortdjur. Mankhöjden brukar ligga på mellan 1,7 och 2,1 m, vilket kan jämföras med en ridhäst som brukar vara 1,6 m hög. Trampspåren efter älgen är de näst största i Europa, efter brunbjörnen. Men det kanske mest imponerande är hur dessa stora djur brukar försvinna ljudlöst in i skogen igen efter ett möte, trots att de kan väga så mycket som 550 kg. Det är endast tjurarna som får horn, vilka börjar växa varje år på senvintern för att sedan tappas igen nästa vinter.

7. Varg

Vargar väcker starka känslor - många vill utrota dem från Sverige, andra vill att de ska bli fler. Vargen blev också nästan utrotad på 60-talet, då man tror att det fanns mindre än 10 individer kvar. Sedan blev vargen fredad och idag finns det runt 320-520 vargar i Sverige, vilka alla lever i ett band som går tvärs över mittersta Sverige, från Dalsland i söder till Medelpad i norr (även om de kan vandra utanför dessa gränser). Man vet att Sveriges nuvarande vargpopulation härstammar från endast sju individer. Det gör att varje svensk varg i genomsnitt har en inavelsgrad på 0,25, vilket motsvarar inavelsgraden hos någon vars föräldrar är syskon. Detta gör att vargpopulationen har en svag genetisk bredd, vilket gör att alla kan slås ut av exempelvis ett virus. Det gör också risken för rena genetiska defekter stor. Men värst för vargen är nog ändå att den från och med 2010 får jagas igen. Dock, jakten sker numera i reglerad form, och man får ändå ha viss förståelse för de som fått sitt boskap dödat av varg.

6. Silvertärna

Silvertärnan häckar längs Sveriges kuster (dock inte så mycket på västkusten) och vid fjällsjöar, och på dessa ställen är den vanlig. Det är lätt att förväxla den med den också vanliga fisktärnan, men silvertärnan känns igen på dess korta ben, som gör att det ser som den ligger när den egentligen står. Det häftiga med silvertärnan är att det är den fågel som flyttar längst av alla fåglar i världen. Efter häckningen flyger de nämligen till - Antarktis! Tro det eller ej, men dessa fåglar flyger tvärs över hela jordklotet. Beroende på exakt vilken population av silvertärnor man tittar på varierar sträckan något. Men den är som kortast 1 900 mil. Sedan flyger de tillbaka igen. Det är heller inte säkert att de flyger rakt söderut och norrut. En silvertärna som häckar i Nederländerna följdes med hjälp av spårningsutrustning och visades flyga 9 100 mil på ett år! Dess väg till Antarktis gick nämligen via Afrikas södra spets, följt av Australiens östra kust.

5. Sälar

I Sverige finns tre sälar, och här får alla tre dela en plats i topplistan. För hur kan man tycka att en viss säl är häftigare - eller kanske gulligare - än någon annan. De tre sälarna är i alla fall gråsäl, knubbsäl och vikare. Som alla sälar har de en kropp anpassad för vatten, där de simmar genom att svänga kraftigt med bakkroppen och baklabbarna och hjälpa till med framlabbarna.

Gråsälen (översta bilden) lever i Östersjön, där det finns ungefär 30 000 st. Några enstaka individer brukar också finnas på västkusten. Den är störst, där hanarna kan bli 3 m och väga 300 kg, medan honorna kan bli 2 m och väga 200 kg.

Knubbsälen (mittersta bilden) lever i huvudsak på västkusten, där det finns runt 15 000 st. Men några hundra lever i kolonier i södra Östersjön. Knubbsälar kan bli 170 cm långa och väga 105 kg, där honorna blir i stort sett lika stora som hanarna.

Vikaren (nedersta bilden) lever i Östersjön, där det finns runt 8 000 st. Det går även att stöta på dem på västkusten, då vikare som hör hemma i Atlanten kan vandra dit. Vikaren är lite kortare än knubbsälen, men brukar kunna väga lite mer.

4. Europeisk ål

Den europeiska ålen - ofta bara kallad ål - finns i hela Sverige förutom i fjällen och i de sjöar den inte kan nå från havet. Det häftiga med ålen är att alla ålar i Sverige är födda någon helt annanstans - nämligen utanför Nordamerika, i den del av västra Atlanten som kallas Sargassohavet! Här, 700 mil bort, kläcks de och driver sedan med strömmarna mot Sverige samtidigt som de växer till sig och får allt bättre simförmåga. Man tror att det tar 1-3 år för ålarna att nå Sverige, och väl här vandrar de upp i åar och sjöar, både via västkusten och Östersjön. Här lever ålen sedan sitt liv, tills den mot slutet av sitt liv vandrar tillbaks till Sargassohavet, leker och dör. En annan häftig sak med ålen är att den kan ta sig kortare sträckor över land.

3. Mal

Malen är ett monster till insjöfisk som gömmer sig i tre vattensystem - i och runt Båven i Södermanland, i Emån i Småland, samt i och runt Möckeln i Småland. Den lever här på gränsen av vad den klarar av i form av kyla, och många somrar är det för kallt för att den ska kunna reproducera sig. Men den är inte inplanterad, utan en naturlig del av Sveriges fauna. Den största svenska mal som fiskats upp tros vara en cirka 3,6 m lång och 180 kg tung bjässe som fångades 1870. Man har även hittat en död mal som var 3,5 m lång och vägde cirka 140 kg. Det är dock väldigt sällsynt att de blir så stora. Mer "normala" storfångster för fiskare är 1,0-1,5 m, med en vikt på 40-60 kg. Eller snarare var, för numera är malen fridlyst. Hur många malar som finns i Sverige har forskarna ingen direkt koll på, men det rör sig max om några hundra.

Den nedersta bilden visar en mal i Frankrike som attackerar duvor. Normalt är det dock fisk som står på menyn.

2. Brunbjörn

Brunbjörnen är, tillsammans med vargen och kanske vildsvinet, ett av de få djur som svenskar kan vara rädda att möta i skogen. Mellan 1977 och 2008 blev faktiskt 27 personer skadade och 2 personer dödade av björn. Men, alla var män, 22 av dem var beväpnade och vid 17 av fallen sköts skott mot björnen. Detta kan jämföras med kor, som varje år i genomsnitt dödar en person och skadar 60. Om brunbjörnen attackerar än människa är det i alla fall inte för att äta upp hen. Brunbjörnen äter i huvudsak växter och myror. Ungefär hälften av björnens födointag utgörs av bär, och då mest blåbär. Men den dödar även större däggdjur, och då främst älgkalvar. Hanarna brukar väga 100-350 kg och honorna 60-200 kg. Den stora variationen i vikt beror mycket på att björnen går i ide under vinterhalvåret och där tappar en stor del av sin kroppsvikt. Brunbjörnen har ungefär samma utbredningsområde som järven, alltså i fjälltrakterna och de angränsande skogarna. Totalt finns 2 500-3 000 björnar i sverige.

Brunbjörnen är tillsammans med isbjörnen världens största landlevande rovdjur (det är svårt att bestämma vilken av dessa som är störst). Dock är det en annan underart av brunbjörn än den som lever i Sverige som är störst, nämligen kodiakbjörnen i Alaska. Dessa hanar kan i det vilda väga 700 kg. En hane i fångenskap vägde strax över ett ton.

1. Brugd

Brugden är efter valhajen världens största fisk, och boende på västkusten kan ha tur att se den under vår och sommar. Den är dock sällsynt och verkar ha minskat mycket i antal de senaste 50 åren. En vuxen brugd är normalt runt 10 m lång och väger 3-4 ton, men de kan bli över 13 m långa och väga 5-7 ton! Den simmar långsamt och nära vattenytan, ofta med ryggen och ibland nosen ovanför vattenytan, vilket gjort att den fått ett rykte om sig att vara ett mytiskt havsvidunder, likt Storsjöodjuret. Den är dock helt ofarlig för människan, eftersom den endast äter plankton. Därför har den en gigantisk mun som likt valar slukar och silar stora mängder vatten.
 
 
Liknande
Senaste
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden
Byggnadsverk
Jorden
Rymden
Människan
Människan
Byggnadsverk
Rymden
Människan