Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Byggnadsverk

Världens 12 häftigaste övergivna städer

Publicerad 31 jan 2012
Världen är full av spökstäder! Runt om vår planet finns det städer som är helt övergivna. Städer som drabbats av olyckor, krig, ekonomiska kriser och naturkatastrofer, men ännu står kvar, som monument över vardagens föränderlighet. Här är världens 12 häftigaste övergivna städer.

12. Craco, Italien

Craco är en medeltida spökstad i södra Italien. Den byggdes för ungefär tusen år sedan uppe på en 400 m hög klippa. I mitten av 1900-talet hade staden 1 800 invånare, men återkommande jordbävningar började slita på både husen och klippan. Till slut blev staden obeboelig, främst på grund av de jordskred som jordbävningarna skapade, och 1963 fick hela befolkningen flytta till en annan by. Sedan dess har Craco varit övergiven, men på grund av den unika miljön har flera filmer spelats in där, bland annat Bond-filmen Quantum of Solace och Mel Gibsons The Passion of the Christ.

11. Sewell, Chile

Den färgglada staden Sewell ligger högt upp på Andernas sluttningar i Chile, och är en av alla övergivna gruvstäder i världen. Staden grundades 1904 av ett amerikanskt gruvbolag och fick sitt namn efter företagets chef, Barton Sewell. Den byggdes ovanpå en rik kopparfyndighet på mellan 2 000 och 2 250 m.ö.h. och blev hem för gruvarbetarna och deras familjer. På grund av bergets sluttningar fick Sewell inga gator utan mest trappor, men staden växte och 1918 bodde där hela 14 000 personer. När gruvan hade exploaterats färdigt 1977 flyttades invånarna ner i dalen och staden tömdes. Idag är Sewell uppsatt på UNESCO:s världsarvslista och kan besökas med turistguide.

10. Agdam, Azerbajdzjan

Agdam är en övergiven stad i Azerbajdzjan som tidigare hade 40 000 invånare. 1993 invaderades staden av styrkor från Nagorno-Karabach, en region i Azerbajdzjan med en majoritet armenier som vill ha en självständig stat. Många av invånarna dödades och resten flydde. De armeniska styrkorna förstörde sedan det mesta av staden för att förhindra att Azerbajdzjan skulle vilja ta tillbaka den. Sedan dess har husen plundrats på tegelstenar och brutits ner av naturen. Agdam används idag som en bufferzon av Armeniens armé mot Azerbajdzjan.

9. Plymouth, Montserrat

Plymouth var den tidigare huvudstaden på den brittiska besittningen Montserrat, en vacker ö i Karibiska havet. År 1995 fick vulkanen på Montserrat ett stort utbrott som täckte södra halvan av ön, inklusive Plymouth, med lava och aska. De flesta av invånarna hann evakueras innan staden begravdes helt, men 19 personer omkom i inledningsskedet av utbrottet. Ungefär 80 % av byggnaderna totalförstördes och större delen av Plymouth hamnande under 1,4 m aska. Det ansågs för svårt och dyrt att återuppbygga staden, så den övergavs tillsammans med hela södra halvan av ön. Plymouth hade varit Montserrats största stad med 4 000 invånare och nästan alla öns affärer och myndigheter hade funnits där. En del av inrättningarna har återuppbyggts på andra ställen, men de flesta av de två tredjedelar av Montserrats befolkning som evakuerades vid utbrottet har inte återvänt.

8. Varosha (Famagusta), Cypern

Varosha är en del av staden Famagusta på Cypern. På 60- och 70-talet var Varosha ett av öns mest glamorösa turistmål, med många rika och kända besökare. Under den turkiska invansionen 1974 spärrade turkarna av Varosha, och alla grekcyprioter som hade flytt området fick aldrig återvända. Idag är Varosha känt bland turister som "spökstaden", och det enda som rör sig i området är turkisk militär och FN:s fredsstyrkor. På ena sidan militärstängslet som inringar stadsdelen ligger semesterfirare på stranden och njuter av solen, medan det på andra sidan finns tomma, men fortfarande fullt utrustade hotell och butiker, frusna i tiden sedan 1974.

7. Detroit, USA

Att Detroit finns med på en lista över övergivna städer kan tyckas förvånande, men faktum är att det finns över 80 000 övergivna byggnader i staden. Detroit är centrum för den amerikanska bilindustrin och kallas även "Motor City". 1950 bodde det 1,85 miljoner människor i staden (ej inräknat förorterna), men 2010 hade siffran sjunkit till knappt 714 000. Den stora avfolkningen har främst skett de senaste 30 åren och beror på ekonomiska kriser samt att biltillverkarna flyttat många av sina fabriker till Asien. Detroit tampas nu med hög arbetslöshet och en tredjedel av invånarna räknas som fattiga enligt FN:s gränser. Alla de tomma byggnaderna i stadens centrum är ett stort problem för polisen då de drar till sig vandaler, plundrare och nyfikna. Bilden visar Lee Plaza, ett gapande skelett som en gång i tiden var ett exklusivt lägenhetshus.

6. Centralia, USA

Staden Centralia i Pennsylvania, USA, hade 1981 över 1 000 invånare. Idag bor endast runt tio personer kvar. Anledningen till utflyttningen är att det brinner i en övergiven kolgruva under staden och giftiga gaser förpestar luften. Man tror att det var några brandmän som av misstag satte eld på gruvan 1962 när de skulle elda i stadens soptipp. Flera försök att släcka branden misslyckades och det fortsatte att brinna i marken under 60- och 70-talet. Branden släppte ut ohälsosamt höga mängder kolmonoxid och koldioxid, och bristen på syre kunde göra människorna i staden ovanligt sömniga. Invånarna började förstå hur pass allvarligt det var 1979, när bensinmacksägaren i staden märkte att tankarna under macken var 78 °C varma. Två år senare öppnades ett 46 m djupt sjunkhål under 12-årige Todd, som endast tack vare sin kvicktänkte kusin kunde dras upp. Staten började köpa upp invånarnas hus, Centralias postkod togs bort och Route 61 som gick igenom staden blockerades med jordhögar och drogs om. Idag ser området mest ut som bevuxna fält, genmomkorsade av asfalterade vägar. Bara ett fåtal hus står kvar eftersom de flesta har rivits eller förstörts av naturen. De enda indikationerna av branden som pågår under marken är några rökplymer som stiger upp ur sprickor i marken. Den gamla kolgruvan förväntas brinna i minst 250 år till, men ett par familjer har trots hälsoriskerna vägrat att flytta.

5. Hashima Island, Japan

Hashima Island är en ö utanför Japans kust, nära staden Nagasaki. På grund av dess utséende kallas den även för "Gunkanjima", vilket betyder "Battleship Island". Hashima var en kolgruveanläggning som ägdes av Mitsubishi och var bebodd av arbetarna och deras familjer mellan 1887 och 1974. Som mest bodde 5 239 personer i öns tättliggande hus, vilka var bland de första i landet att byggas i betong för att kunna stå emot det hårda vädret ute till havs. När gruvan 1974 lades ned på grund av minskad efterfrågan lämnades ön övergiven i 35 år innan delar av den öppnades för turism 2009. Eftersom byggnaderna inte har underhållits sedan gruvans stängning är de i mycket dåligt skick och flera av dem har rasat.

4. Beichuan, Kina

Beichuan i Kina var en av de städer som drabbades hårdast i jordbävningen i Sichuan 2008. Skalvet hade en magnitud på 7,9, och var ett av de kraftigaste i världen någonsin. I Beichuan, med 20 000 invånare, kollapsade 80 % av byggnaderna och flera tusen dog eller skadades. Efterskalven höll på i flera månader och tillsammans med enorma jordskred gjordes staden så instabil att den övergavs för gott. De överlevande fick omflyttas och Beichuan är idag en spökstad och en minnesplats över katastrofen.

3. Pripyat (Pripjat), Ukraina

Pripyat (kan även stavas Pripjat på svenska) i norra Ukraina är kanske den mest kända av världens alla övergivna städer. Pripyat hade en gång i tiden 50 000 invånare, varav de flesta arbetade på det närliggande kärnkraftverket Tjernobyl. Den 26 april 1986 exploderade en av kärnkraftverkets reaktorer och ett moln med radioaktiva partiklar spreds över stora delar av Europa. Dagen efter fick invånarna i staden meddelande om att de radioaktiva halterna i området höll på att stiga och att de tillfälligt måste evakueras. Varje hyreshus skulle få en buss att åka i, och invånarna ombads ta med viktiga dokument och personliga ägodelar. De visste inte då att de aldrig skulle få flytta tillbaka. Idag är Pripyat en plundrad och vandaliserad spökstad som kan besökas av turister med guide och tillstånd. Staden har börjat tas över av naturen och området kommer kanske inte att vara beboeligt på flera århundraden på grund av strålningen (det är ofarligt att vistas där en kortare stund). Bilden visar Tjernobyl-verket från ett av hustaken i Pripyat.

2. Oradour-sur-Glane, Frankrike

Oradour-sur-Glane var en stad i Frankrike som föll offer för en av de hemskaste händelserna under andra världskriget. I samband med D-dagen marscherade en tysk division Waffen-SS genom Frankrike för att möta upp de allierade i Normandie. På vägen fick de höra att en tysk SS-officerare hölls fången av den franska motståndsrörelsen i byn Oradour-sur-Vayres. I syfte att frita officeraren spärrade en SS-bataljon av staden Oradour-sur-Glane, som de förväxlade med Oradour-sur-Veyres. Alla byns kvinnor och barn låstes in i stadens kyrka, medan husen plundrades. Samtidigt fördes alla männen till lador där maskingevär redan hade satts upp. Männen sköts i benen så att de inte skulle kunna fly, sedan hällde tyskarna bensin över dem och tände eld. SS-männen fortsatte till kyrkan där de sprängde en brandbomb och sedan mejade ner de kvinnor och barn som desperat försökte fly ut genom dörrar och fönster. Sammanlagt mördades 642 av stadens invånare, varav 247 var kvinnor och 205 barn. Från ladorna lyckades endast sex män fly, och från kyrkan undkom bara två kvinnor och ett barn. Ungefär 20 invånare hade lyckats fly precis när tyskarna tågade in i staden. En ny by med samma namn byggdes upp efter kriget, precis bredvid den gamla. De krigshärjade ruinerna fick stå kvar som en påminnelse över den fasanfulla massakern, och är idag ett populärt turistmål. Av alla övergivna städer i världen är Oradour-sur-Glane definitvt en av de mest spöklika.

1. Kowloon Walled City, Hong Kong

Kowloon Walled City var en stadsdel i Hong Kong, och en av de folktätaste platserna på jorden. Egentligen platsar inte Kowloon Walled City på en lista över övergivna städer eftersom staden inte finns kvar (den revs 1994) och innan dess aldrig var övergiven på folk. Men platsen är för intressant för att hoppa över! Kowloon Walled City var övergiven i den bemärkelsen att den övergavs av staten och myndigheterna. Hela den konstiga historien började 1898 när Kina gav hela Hong Kong till britterna, förutom ett litet område där kineserna hade ett militärt fort omringat av en stadig mur. Området blev en enklav, det vill säga ett landområde tillhörande ett land (Kina), helt omringat av ett annat land (Storbritannien). Kineserna skulle få använda "the Walled City" som en slags utpost, så länge de inte störde britterna. Ett år senare blev dock brittiska guvernören Sir Henry Blake misstänksam mot kineserna och attackerade utposten. Han trodde att kineserna samlade soldater i Kowloon Walled City, men när hans trupper kom innanför murarna hade de kinesiska soldaterna försvunnit, och kvar fanns bara en ämbetsman och 150 invånare. Britterna gjorde anspråk på området och inrättade bland annat en skola och ett ålderdomshem i de gamla kinesiska myndighetsbyggnaderna. Sedan lät de området vara relativt orört fram till 1933 då de började riva de gamla husen och flytta de då 436 invånarna till nya hem. Under andra världskriget ockuperades Hong Kong av Japan, som rev de gamla murarna för att få sten till utbyggnaden av den närliggande Kai Tak-flygplatsen.
Efter japanernas kapitulation 1945 meddelade Kina att de tänkte ta tillbaka Kowloon Walled City, vilket fick som följd att området två år senare hade ockuperats av 2 000 kineser. Britterna gjorde ett försök att driva iväg dem, men gav upp och lät sedan stadsdelen vara. Kowloon Walled City blev nu ett politiskt känsligt landområde som varken britterna eller kineserna ville ha något att göra med - ett slags ingenmansland. De som tog över styret av staden blev istället grupper av kriminella inom det ökända brottssyndikatet Triaderna. I staden frodades brott, droger och prostitution, men där bodde även vanligt folk som levde sina vardagsliv, gick i skolan och arbetade. I den laglösa stadsdelen kunde folk som inte fick tillstånd någon annanstans driva butiker, och självutnämnda tandläkare kunde starta praktiker. Under de följande årtiondena byggdes det åt alla håll och kanter (några byggnadslagar fanns knappt), och till slut låg husen så tätt att solen inte nådde ner till marken. Det enda kravet som fanns var att husen inte fick vara högre än 14 våningar på grund av den intilliggande flygplatsen. När inget markutrymme fanns kvar började man bygga husen ovanpå varandra, tills hela området såg ut som en hög staplade skokartonger, och 1987 bodde det hela 33 000 människor på den lilla ytan. Samma år hade dock Kina och britterna tillsammans kommit överrens om att de inte kunde ignorera området längre. Även om Hong Kong gav en viss service till Kowloon Walled City, som vattenförsörjning och postutdelning, var levnadsstandarden i stadsdelen långt sämre än den i övriga Hong Kong. Man kunde inte längre acceptera att till exempel skolor och läkarmottagningar var oreglerade, utan stadsdelen måste rivas. Invånarna erbjöds kompensation för att flytta och Kowloon Walled City var färdigrivet 1994. På platsen finns idag en vacker park, där delar av de gamla husen har sparats som minnen över en av de underligaste platserna som någonsin existerat.
 
 
Liknande
Senaste
Jorden
Människan
Människan
Teknik
Människan
Byggnadsverk
Jorden
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden