Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Byggnadsverk

Världens 7 underverk

Publicerad 18 maj 2012
Under 300-talet bredde det grekiska riket ut sig över en stor del av östra medelhavsområdet och Mellanöstern. De greker som hade möjlighet att resa fick därmed tillgång till främmande civilisationer och deras byggnadskonst. Som hjälp till de resande skrevs flera reseguider, varav flera innehöll listor på saker man inte fick missa. En av reseböckerna skrevs av Antipatros från Sidon, och hans lista ses som originalet till det man idag kallar "världens sju underverk" eller "antikens sju underverk". Här är de, listade efter sin häftighet. De sju gamla underverken ska inte blandas ihop med världens sju nya underverk som utsågs 2007.

7. Babylons hängande trädgårdar, Irak

Av antikens sju underverk är Babylons hängande trädgårdar det enda underverk som kanske inte existerat. Trädgårdarna beskrivs på olika sätt i olika verk, och ingen författare tycks själv ha bevittnat dem. De ska ha legat i staden Babylon, i nuvarande Irak, men inga arkeologiska spår av dem har hittats. Så som de beskrivs skulle de ha byggts av kung Nebukadnessar II, regent i Babylonien mellan åren 605 och 562 f.Kr., som en gåva till sin växtälskande fru. Växterna skulle inte ha hängt, utan växt på terrasser och tak. Det mest fantastiska med trädgårdarna, om de existerat, är hur bevattningen skulle ha skett i det torra området. Bilden visar en konstnärs idé om hur trädgårdarna kan ha sett ut, baserat på berättelser.

6. Artemistemplet i Efesos, Turkiet

Artemistemplet i Efesos, i nuvarande Turkiet, byggdes för att hedra den grekiska jaktgudinnan Artemis (Diana i romersk mytologi). Den första versionen av templet byggdes redan innan 700-talet f.Kr., men förstördes i en översvämning och fick återuppbyggas. Även den andra versionen av templet förstördes, denna gång av en kändiskåt dåre vid namn Herostratus, som ville göra sitt namn odödligt genom att bränna ner templet. Han avrättades sedan. Den tredje och sista versionen av templet var störst - 137 m långt, 69 m brett och 18 m högt. Templet förstördes slutgiltigt år 268 e.Kr. när goterna invaderade området. År 1869 upptäcktes resterna av templet, vilka endast består i fundamentet och skärvor. Bilden visar en konstnärs idé om hur templet kan ha sett ut, baserat på historiska beskrivningar.

5. Zeusstatyn i Olympia, Grekland

Zeusstatyn i Olympia var en cirka 12 m hög skulptur i elfenben och guldpläterat brons (fast med en träkärna) föreställandes gudarnas kung Zeus. Statyn skapades av skulptören Fidias runt år 432 f.Kr och platsen för statyn var självklar - i gången i Zeustemplet i Greklands vikigaste helgedoms- och festplats Olympia. Statyn förstördes någon gång på 400-talet under oklara omständigheter, men eventuellt flyttades den till Konstantinopel där den brann upp i en olyckshändelse. Man har en ganska bra idé om hur statyn såg ut efter graveringar på mynt och några detaljerade historiska beskrivningar.

4. Mausoleet i Halikarnassos, Turkiet

Mausoleet i Halikarnassos var ett cirka 45 m högt gravmonument åt Mausollos, som härskade över ett område i Persien, samt dennes fru och syster (!) Artemisia II av Karien. Monumentet började byggas på order av Artemisia, efter att Mausollos avlidit runt år 353 f.Kr. Artemisia dog själv endast två år senare och de placerades i graven tillsammans. Graven byggdes i vit marmor och smyckades med skulpturer och inskrifter. Ordet mausoleum kommer från denna grav och används numera för överdådiga gravmonument. Bilden ovan visar en modell av mausoleet som byggts i Istanbul.

3. Kolossen på Rhodos, Grekland

Kolossen på Rhodos var en jättelik staty föreställandes solguden Helios. Den byggdes för att fira Rhodos seger över Cypern, vilka hade försökt inta staden. Den cypriotiska flottan lämnade mycket utrustning efter sig, vilken såldes för pengar som användes till att bygga den bronsbeklädda statyn. Statyn stod klar efter cirka 12 års byggande, runt år 280 f.Kr. Den placerades vid inloppet till Rhodos hamn, där den vakade över skeppen. Höjden på statyn var troligtvis runt 30 m, vilket skulle göra den ungefär lika stor som Frihetsgudinnan, fast med ett lägre fundament. Statyn föll omkull på land i en jordbävning år 226 f.Kr, men resterna förblev en sevärdhet i över 800 år tills, enligt en troligtvis osann historia, en arabisk invaderande styrka sålde delarna. Inga rester har dock hittats, och bilden ovan baseras på historiska beskrivningar.

2. Cheopspyramiden, Egypten

Cheopspyramiden är med sina 139 m den högsta av Egyptens pyramider. Den är också den äldsta av antikens sju underverk, samt det enda underverk som står kvar än idag. Cheopspyramiden byggdes mellan åren 2560 och 2540 f.Kr. och tros vara en grav för faraon Khufu. Än idag är det ett mysterium hur pyramiden byggdes. Var det slavar eller betalade arbetare som byggde den? Hur gick det till när man fick upp stenblocken på varandra? Cheopspyramiden var världens högsta människobyggda struktur till år 1300, då Lincolnkatedralen i England byggdes.

1. Fyrtornet på Faros, Egypten

Faros var en ö (numera en halvö) precis utanför Alexandria, Egyptens idag näst största stad. För att förhindra att skepp gick på grund på öns klippor beordrade Egyptens dåvarande härskare Ptolemaios I Soter att en jättelik fyr skulle byggas. Fyrtornet stod klart runt år 280 f.Kr. och enligt historiska beskrivningar var det 120 till 140 m högt och byggt i ljusa stenblock. Fyrtornet skadades i jordbävningar år 956, 1303 och 1323 och till slut byggdes ett fort där ruinerna fanns. Ruiner av fyrtornet har hittats i vattnet utanför Faros. Bilden visar en modell av fyrtornet vilken, baserad på lämningarna, bör vara ganska korrekt.
 
 
Liknande
Senaste
Jorden
Människan
Människan
Teknik
Människan
Byggnadsverk
Jorden
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden