Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Människan

Världens 15 rikaste länder

Publicerad 3 juni 2012
När man ska lista världens rikaste länder brukar man utgå från deras bruttonationalprodukt (BNP), vilket är värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år. När man delar ett lands BNP med dess befolkningsantal så får man fram BNP per capita, vilket är ett genomsnittligt mått på hur stor del av landets BNP som varje invånare står för. Exempelvis är Kina världens näst rikaste land sett till deras totala BNP, men delar man Kinas BNP med landets gigantiska befolkning så visar det sig att deras BNP per capita är relativt låg. Även om BNP egentligen bara är ett mått på hur mycket pengar som finns i ett land, så finns det också ett tydligt samband mellan ett lands BNP per capita och befolkningens välmående och levndadsstandard. Därför visar en lista över världens rikaste länder även stater som är bra att leva i, även om man måste komma ihåg att inkomsterna kan vara mer eller mindre ojämt fördelade bland invånarna.
       Här är världens rikaste länder enligt uppgifter från Internationella valutafonden om länders BNP (PPP) per capita år 2011. PPP står för köpkraftsjustering och tar hänsyn till prisnivån i varje land. PPP tas med i beräkningen för att ge en mer rättvis jämförelse av ländernas BNP per capita. Värdet anges i en hypotetisk valuta som kallas internationell dollar (Int. $).

15. Irland

BNP (PPP) per capita: 39 639 Int. $
Irlands ekonomi växte lavinartat från slutet av 80-talet fram till finanskrisen 2008. Tillväxten avstannade sedan, men Irland har fortfarande ett väldigt högt BNP (PPP) per capita. Dock är landets ekonomi ganska obalanserad och en stor del av Irlands inkomster tillhör stora företag som har sin bas utanför landet, vilket gör att just Irlands BNP (PPP) per capita är ganska missvisande. Nästan sju procent av Irlands befolkning lever i fattigdom.

14. Australien

BNP (PPP) per capita: 40 234 Int. $
Världens sjätte största land är också ett av de mest välmående. Australien är rikt på naturresurser och en stor exportör av bland annat guld, vete, bomull, kol och naturgas. Den största delen landets BNP utgörs dock av turism och finansiella tjänster. Bilden visar turiststaden Gold Coast i delstaten Queensland.

13. Sverige

BNP (PPP) per capita: 40 394 Int. $
Sverige har en av de bäst växande ekonomierna i Europa och klarade sig relativt helskinnat ur finanskrisen som drabbade världen 2008 till 2010. Över hälften av Sveriges BNP utgörs av utlandshandel och export. Vanliga varor som vårt land säljer till andra länder är papper, trävaror, vägfordon, maskiner och järn. Bilden visar Sveriges mest besökta lågprisvaruhus - Gekås i Ullared.

12. Kanada

BNP (PPP) per capita: 40 541 Int. $
Kanada är världens näst största land och även ett av de mest natursköna. Landet har stora naturtillgångar och en ekonomi som till stor del är beroende av handeln med USA. Tack vare många vatten- och kärnkraftverk samt stora gasfyndigheter så är Kanada självförsörjande på energi och kan exportera en hel del till sitt grannland i söder. Bilden visar den kanadensiska staden Niagara Falls, alldeles bredvid Niagarafallen som utgör gränsen mot USA.

11. Kuwait

BNP (PPP) per capita: 41 691 Int. $
Det lilla landet Kuwait har cirka 3,6 miljoner invånare, varav tre fjärdelar bor i huvudstaden Kuwait City (bilden). Kuwaits utvecklade ekonomi beror till stor del på landets stora tillgångar på olja. Man tror att cirka 10 % av världens råoljereserv finns här, och det svarta guldet står för 95 % av exportintäkterna samt hälften av landets BNP. Tack vare oljan får Kuwait gott om pengar över till att importera både mat och vatten, vilka är bristvaror i det torra landet.

10. Österrike

BNP (PPP) per capita: 41 822 Int. $
Österrikes ekonomi beror till stor del på Tysklands, som är deras viktigaste handelspartner. Men Österrike har också de senaste åren investerat i marknaderna i östeuropeiska länder som Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Kroatien, vilket har gjort att landet har blivit en handelsknutpunkt mellan östra och västra Europa. Den viktigaste delen av Österrikes ekonomi är dock landets egna industri, följt av turistnäringen. Bilden visar Hallstatt, en av många vackra byar i det bergiga Österrike.

9. Nederländerna

BNP (PPP) per capita: 42 183 Int. $
Kungariket Nederländerna har ända sedan 1600-talet haft en framgångsrik ekonomi, även om landet industrialiserades relativt sent. Att Nederländerna ekonomi är så välmående idag beror till stor del på inkomster från näringsgrenar som oljeraffinering, matförädling, maskintillverkning och kemisk industri. Nederländerna har också ett effektivt jordbruk som producerar ett stort överskott, varav en stor del går till export. På bilden syns tre av alla väderkvarnar i staden Zaandam.

8. Schweiz

BNP (PPP) per capita: 43 370 Int. $
Det vackra alplandet Schweiz är känt för sina banker - finansiella tjänster utgör en stor del av landets BNP. Andra betydande näringar är landets tillverkningsindustri, läkemedelsindustri och turism. De viktigaste varorna som Schweiz exporterar är kemikalier, maskiner, elektronik och självklart klockor. På bilden syns berbanan Gornergratbahn framför Matterhorn.

7. Förenade Arabemiraten

BNP (PPP) per capita: 48 158 Int. $
Förenade Arabemiraten är en förbundsstat som består av sju så kallade emirat - shejkdömen, varav de mest kända är Abu Dhabi och Dubai. Förenade Arabemiratens inkomster kommer främst från olja, och överskottspengar från oljeindustrin bekostar landets sjukvård, skola och försvar. Tack vare detta behöver invånarna exempelvis inte betala någon inkomstskatt. Bilden visar skyskrapor som reser sig ur sanden under den senaste byggnadsboomen i Dubai 2008.

6. USA

BNP (PPP) per capita: 48 387 Int. $
USA är världens rikaste land sett till dess totala bruttonationalprodukt, och när man delar landets BNP på deras befolkningsmängd så kniper USA sjätteplatsen på listan. USA drabbades hårt av den senaste finanskrisen och runt 14 % av landets 314 miljoner invånare räknas idag som fattiga. USA:s ekonomi drivs främst av landets stora tjänstesektor och rikliga naturtillgångar, och landet är till exempel världens största producent av svavel, fosfater och flytande naturgas. Bilden visar Times Square i New York.

5. Brunei

BNP (PPP) per capita: 49 384 Int. $
Brunei är landet man ska bo i om man hatar att betala skatt. I det lilla sultanatet finns varken skatt eller moms, men regeringen bistår ändå med gratis sjukvård och skola. Bruneis rikedomar beror främst på landets stora tillgångar på olja och naturgas, men även investeringar från utlandet ger klirr i kassan. Bilden visar Sultan Omar Ali Saifuddin-moskén i Bruneis huvudstad Bandar Seri Begawan.

4. Norge

BNP (PPP) per capita: 53 471 Int. $
Norge hamnar alltid högt upp på listor över vilka länder som är bäst att bo i, och det är inte svårt att förstå varför. Förutom att landet har Europas lägsta arbetslöshet och rikliga tillgångar på olja, naturgas, skog och vattenkraft, så kan Norge även bjuda Nordens mest välbärgade invånare på en storslagen och världsunik natur. Bilden visar en av Norges alla vackra fjordar - Fjærlandsfjorden, som är en förgrening av den välbesökta Sognefjorden.

3. Singapore

BNP (PPP) per capita: 59 711 Int. $
Den lilla östaten Singapore är världens mest tättbefolkade land efter Monaco, vilket inte är så konstigt eftersom nästan hela landet utgörs av huvudstaden Singapore. Den största delen av Singapores BNP står tillverkningsindustrin för, och landet har specialiserat sig på att först importera produkter, förädla dem och sedan exportera dem. På bilden syns Singapores kända staty av Merlion, en mytisk varelse med lejonhuvud och fiskkropp som fungerar som landets maskot.

2. Luxemburg

BNP (PPP) per capita: 80 119 Int. $
Luxemburg räknas ofta upp tillsammans med Europas andra lilleputtländer, men staten är med sin yta på 2 586 km2 och folkmängd på runt 510 000 invånare faktiskt mycket större och mer välbefolkad än exempelvis Monaco, Andorra och Liechtenstein. Luxemburg har en låg arbetslöshet och en ekonomi som växer stadigt, främst tack vare landets stål-, kemikalie-, gummi- och bankindustri. I Luxemburgs huvudstad, som självklart också heter Luxemburg, ligger flera av EU:s huvudbyggnader (bilden).

1. Qatar

BNP (PPP) per capita: 102 943 Int. $
Världens rikaste land har precis som många andra av världens rikaste länder, däribland sina närliggande grannar Förenade Arabemiraten och Kuwait, skapat sin förmögenhet på olja. Qatar har den snabbast växande ekonomin i världen, vilket till stor del beror på att oljepriserna har stigit så mycket de senaste åren. Förutom olja så exporterar Qatar även naturgas till utlandet, men landet försöker i dagsläget utveckla fler teknologibaserade företag för att inte göra sig helt beroende av inkomster från fossila bränslen (som ju en dag kommer att ta slut).


Småstaterna Liechtenstein och Monaco skulle hamna högt på listan över världens rikaste länder, men då de inte är medlemmar i Internationella valutafonden så saknas jämförelsebara uppgifter om ländernas BNP per capita från 2011. Både Hongkong och Macau kvalificerar sig också till listan, men räknas som särskilda administrativa regioner och inte som länder.
 
 
Liknande
Senaste
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden
Byggnadsverk
Jorden
Rymden
Människan
Människan
Byggnadsverk
Rymden
Människan