Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Människan

Världens 15 största länder

Publicerad 25 aug 2012
Vilket land på jorden är egentligen störst till ytan? Ett land är ett geografiskt område med en självständig politisk styrning. Exempelvis är Sverige ett land medan landskapet Uppland, som delvis styrs av Sveriges riksdag, inte är det. På samma sätt är Kina ett land men inte Tibet, om än ofrivilligt. Inte heller Grönland, som genom flera lagändringar blivit allt mer självständigt från Danmark, är tekniskt sett ett eget land. Hur stort Danmark därmed är kan du läsa i denna lista över världens största länder, där alla arealer är tagna från FN:s statistik. Som jämförelse kan nämnas att Sverige är världens 56:e största land med en area på 450 295 km2.

15. Indonesien - 1 904 569 km2

Indonesien består bara av öar, närmare bestämt över 17 500 stycken. Detta gör att det finns många olika etniska grupper inom landet. Landet har totalt 238 miljoner invånare, vilket gör det till det fjärde folkrikaste landet i världen. Flest människor bor det på Java, den långsträckta ön nordväst om Australien, där även landets huvudstad Jakarta finns.

14. Mexiko - 1 964 375 km2

Av Mexikos 113 miljoner invånare är det alltid några som är på väg in i USA. Mexiko delar nämligen en 314 mil lång gräns med "the land of opportunity". Mexiko genomkorsas av fyra bergskedjor, vilket gör att många städer ligger på ganska hög höjd. Den långa halvön heter La península de California (Kalifornienhalvön på svenska), vilken är avgränsad från resten av Mexiko av Coloradofloden.

13. Saudiarabien - 2 149 690 km2

Saudiarabien är det största landet i Mellanöstern och utgör det mesta av den Arabiska halvön. I landet bor 27 miljoner invånare, varav ungefär en tredjedel är gästarbetare födda utomlands. Nästan hela landet har ökenklimat, förutom landets sydvästra kust mot Röda havet, där den mesta av befolkningen finns samlad i städer.

12. Danmark (Grönland) - 2 210 579 km2 (2 166 086 km2)

Grönland var en dansk koloni mellan åren 1721-1953 och sedan en dansk amt (ungefär: län) mellan åren 1953-1979. Därefter fick Grönlands befolkning genom en folkomröstning 1979 politiskt självstyre och ön räknas idag som ett självstyrande territorium. Detsamma skedde med Färöarna 1948 (liten ögrupp mellan Norge, Storbritannien och Island). Ansvaret för utlandspolitik, säkerhet och finanser ligger dock fortfarande hos Danmark. Om man räknar Grönland som ett eget land är dess yta 2 166 086 km2. Om man däremot räknar Grönland och Färöarna till Danmark, är Danmarks yta 2 210 579 km2. Vilket som, är Grönland/Danmark nummer 12 på denna topplista. Det bor endast 58 000 personer på Grönland, varav 88 % är inuiter. Nästan alla bor längs fjordarna på sydvästra Grönland, där klimatet är relativt milt. Grönland liknar Sverige för cirka 10 000 år sedan, på så vis att 88 % av landet är täckt av kilometertjock inlandsis.

11. Demokratiska republiken Kongo
- 2 344 858 km2

Demokratiska republiken i Kongo, tidigare känt som Zaire, även känt som Kongo-Kingshasa, är Afrikas näst största land. Det ska ej förväxlas med Republiken Kongo, även känt som Kongo-Brazzaville, vilket är ett mycket mindre land precis väster om Demokratiska republiken Kongo. Landet drabbades svårt av krig mellan 1998-2003, och våldet härjar tyvärr fortfarande i många områden. I landet finns stora regnskogar där man bland annat kan hitta schimpanser och gorillor. Demokratiska republiken i Kongo har 63 miljoner invånare.

10. Algeriet - 2 381 741 km2

Världens 10:e största land och Afrikas största land är Algeriet. Ungefär 90 % av landet täcks av Sahara, så de flesta av landets 37 miljoner invånare bor samlade längs den norra kusten. Här är det ganska kulligt och bergigt, med två bergskedjor som genomkorsar landet.

9. Kazakstan - 2 724 900 km2

Kazakstan är inte bara Borats hemland utan även världens 9:e största land, och världens största land som är helt omgivet av landgränser. Landet har många olika slags natur; 7 000 m höga berg, kanjoner, gräsmarker, stäpper m.m. Klimatet är generellt lite kallt och torrt, och landet har tydliga årstider. Kazakstan har endast 17 miljoner invånare, vilket är lite för ett så stort land. Kazakstan var en del av Sovjetunionen, men blev självständigt 1991.

8. Argentina - 2 780 400 km2

Det näst största landet i Sydamerika är Argentina. Likt alla länder i den här storleken har landet många olika sorters natur, och man hittar alltifrån snötäckta bergskedjor till varma havsstränder. Eftersom landet sträcker sig långt från norr till söder varierar klimatet från subtropiskt till subarktiskt. Centrala Argentina har tempererat klimat, likt mestadels av Europa. I Argentina bor 41 miljoner invånare, varav 86 % är av europeisk härkomst. På kartan syns även det område i Antarktis som Argentina gör anspråk på, vilket är långt ifrån accepterat av övriga världen.

7. Indien - 3 166 414 km2

Världens sjunde största land är Indien som även, med sina 1,2 miljarder invånare, är världens näst mest befolkade land. Indien rör sig sakta norrut och trycker på resten av Asien, vilket är orsaken till att Himalaya reser sig upp som ett tak i landets norra delar. Men utöver berg har Indien även öknar, slätter, regnskogar, sandstränder och många andra typer av natur. Bortsett från de bergiga delarna är klimatet varmt, och antingen torrt eller blött.

6. Australien - 7 692 024 km2

Australien blev på 1700- och 1800-talet formligen invaderat av européer och idag utgör de 90 % av landets 23 miljoner invånare. Urbefolkningen, aboriginerna, utgör ungefär 2 %. Resterande invånare är främst asiater. Den sydvästra delen av landet har tempererat klimat, medan övriga landet är varmare. I mitten av landet sträcker sig flera öknar ut, och här är befolkningstätheten väldigt låg. Öknarna omsluts av grässlätter, vilka i sin tur omsluts av skogar. I nordvästra Australien går dock öknen ända ut till havet. I nordöstra delen av landet finns regnskogar.

5. Brasilien - 8 514 877 km2

Det största landet i Sydamerika, och världens femte största land, är Brasilien. Med sina 192 miljoner invånare är det även världens femte mest befolkade land. Landet har en intressant blandning av hudfärg, där 48 % beskriver sig själva som vita, 44 % som bruna och 7 % som svarta. En minoritet är asiater (0,6 %) och direkta ättlingar till Brasiliens urbefolkning (0,3 % "indianer"). Runt 70 % av alla har europeiskt ursprung, sedan tiden då Brasilien var en portugisisk koloni. I landets regnskogar finns även runt 70 isolerade stammar. Just regnskog är typiskt för landet, eftersom hela nordvästra delen av Brasilien täcks av Amazonas regnskog. Resten av landet täcks i huvudsak av "vanliga" skogar och buskage. Klimatet är tropiskt i hela landet, förutom längs söderut där det är tempererat.

4. USA - 9 526 468 km2

Den mittersta delen av den Nordamerikanska kontinenten utgörs av USA, som där endast gränsar mot Kanada och Mexiko. Men man får dock inte glömma de två staterna Alaska och Hawaii, vilka ligger långt ifrån resten av landet. USA har 314 miljoner invånare, vilket gör landet till det tredje mest befolkade efter Kina och Indien. Majoriteten ser sig om vita, 72 %, medan 16 % identifierar sig som "Hispanic or Latino American", 13 % som svarta och 5 % som asiater. Runt 1 % är ättlingar till urbefolkningen ("indianer"). Landet har många olika klimatzoner. Norra västkusten påminner om Sveriges västkust, medan den södra västkusten påminner om Medelhavet. Innanför västkusten finns öknar, stäpper och bergskedjor. Östra halvan av landet är plattare och här har södra delen subtropiskt klimat, medan den norra delen har tempererat.

3. Kina - 9 706 961 km2

Kina är det land i världen med flest invånare - 1,3 miljarder. Landet har sedan 1979 haft en policy att man endast får skaffa ett barn. Policyn är olika strikt i olika områden. En undersökning 2007 visade dess omfattning: 36 % får endast skaffa ett barn (främst folk i städer), 53 % får skaffa två barn om det första barnet är en flicka (folk i städer och på landsbygden), 10 % får skaffa två barn oavsett kön på det första barnet (främst folk på landsbygden) och 2 % får skaffa hur många barn som helst (främst tibetaner). Straffet om man bryter mot policyn är oftast böter av olika slag. Policyn har lett till att många nyfödda flickor har övergetts, adopterats bort eller dödats, eftersom kulturen i Kina på olika sätt främjar familjer med söner. Kinas befolkning består idag av 117 män per 100 kvinnor. Kinas natur är väldigt varierande och svår att beskriva kortfattat. I generella drag är dock sydöstra Kina täckt av skogar, medan nordvästra Kina består av gräsmarker, stäpper och öknar. De ljusgröna områden som syns på kartan är Tibet och Taiwan, vilka ofrivilligt är en del av Kinas politiska styre.

2. Kanada - 9 984 670 km2

Tvåa på topplistan över världens största länder är Kanada. Landet har Storbritanniens drottning Elizabeth II som monark, men räknas som ett eget land. Drottningen har makt i vissa sällsynta situationer, men även om dessa skulle inträffa skulle hon knappast agera tvärtemot Kanadas parlaments önskningar. Kanada har 35 miljoner invånanare, av vilka fyra femtedelar bor inom 15 mil från USA. Kanada har tre typer av ursprungsbefolkning - First Nations ("indianer"), métiser ("halvindianer") och inuiter, vilka tillsammans utgör 4 % av befolkningen. Övriga 96 % är nästan alla av europeiskt ursprung. Det mesta av Kanada är täckt av barrskog, medan det längre norrut blir tundra som ibland är snötäckt året om. Längs kusterna nära USA är klimatet likt Sverige, medan det i mitten av landet är större skillnad mellan sommar och vinter. Den magnetiska nordpolen ligger i norra Kanada.

1. Ryssland - 17 098 242 km2

Världens största land, med god marginal, är Ryssland. Landet spänner över hela norra Asien, och ligger även delvis i Europa. Ryssland har 143 miljoner invånare, vilket gör det till det nionde folkrikaste landet i världen. Av dessa är 81 % etniska ryssar. Det mesta av Ryssland består av stora, platta områden. Längst söderut är dessa stäpp, i mitten barrskog, och längst norrut tundra. Men det finns även en hel del bergskedjor, sjöar och åar. Den största delen av landet har tempererat klimat, men de norra delarna (Sibirien) har subarktiskt klimat med mycket kalla vintrar. Den norra kusten, som oftast är snöklädd året om, har arktiskt klimat.
 
 
Liknande
Senaste
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden
Byggnadsverk
Jorden
Rymden
Människan
Människan
Byggnadsverk
Rymden
Människan