Start      Jorden      Rymden      Människan      Djur      Teknik      Byggnadsverk      Sport      Sverige      Topplistor     
 
 
Jorden

Sveriges 15 största sjöar

Publicerad 19 dec 2016
Storleken på sjöarna i Sverige förändras hela tiden i takt med att vattenståndet i dem varierar. I vårt land är nästan alla större sjöar och vattendrag reglerade med dammar, dels för att hantera översvämningar, men också för att utvinna el genom vattenkraftverk. Alla sjöarna på denna lista, förutom Torneträsk, är påverkade av reglering. Många sjöar, särskilt i Norrland, brukar tömmas på en hel del vatten under vintern när vattenkraftverken behöver producera mer el. Förutom att sjöarnas volym då minskar, så minskar också ytstorleken något. På sommaren låter man däremot vatten ansamlas i sjöarna så att vattenståndet stiger, och sjöarna blir större. Därför är det ibland svårt att säga exakt hur stor yta en sjö har, och på olika kartor kan sjöar vara olika stora. I denna lista har sjöarna ordnats efter hur stor yta de har i Röda kartan (numera Översiktskartan) från 1996 från Lantmäteriet. Detta är den senaste utav de kartor varifrån SMHI registrerat svenska sjöars storlek. Om sjöarnas areal kan variera mycket i storlek så står det i texten under respektive sjö. Här är Sveriges största sjöar, det vill säga sjöarna med störst yta!

15. Kallsjön - 159 km2

Om man någonsin ska opp på Åreskutans topp så kommer se en stor och lång sjö på baksidan. Det är Kallsjön - en vacker jämtländsk sjö kantad av Årefjällen (bilden) och Skäckerfjällen.

14. Stora Lulevatten - 163 km2

Stora Lulevatten är en många stora, långsmala, norrländska sjöar. Namnet kommer från att Luleälven rinner igenom sjön. Stora Lulevatten regleras av dammen vid Porjus kraftverk - Sveriges tredje största vattenkraftverk - och kan variera ett tiotal kvadratkilometer i storlek.

13. Storuman - 171 km2

Längre söderut i Lappland finner vi sjön Storuman som genomrinns av Umeälven. Den stora sjöns västra halva är relativt smal men ändå förvånansvärt djup.

12. Bolmen - 173 km2

Bolmen i Småland är den sydligaste sjön på listan. Bolmen har en nästan oval form, och en stor del av sjöns inre upptas av Smålands största ö Bolmsö. Från sjöns utlopp leds dricksvatten till Skåne genom Bolmentunneln.

11. Storavan - 184 km2

Knappt tio mil norr om Storuman (plats 13 på listan) ligger sjön Storavan. Storavan är en av tre stora sjöar i Arjeplogs kommun som alla gränsar till varandra och genomflyts av Skellefteälven.

10. Uddjaure - 249 km2

Den andra av de tre sjöarna är Uddjaure. Sjön regleras tillsammans med sin granne nedströms, Storavan, och kan variera någon meter i vattenstånd.

9. Akkajaure - 260 km2

Akkajaure, eller Áhkájávrre, är en stor sjö bland lappländska fjällen, norr om fjällmassivet Akka och uppströms Stora Lulevatten (plats 14 på listan). Akkajaure är egentligen en konstgjord sjö - Sveriges största vattenmagasin - som skapades genom byggandet av Suorvadammen och översvämmandet av en älvdal full med sjöar och för samerna viktiga landområden. Dammen kan reglera vattenståndet med uppåt 30 m, vilket gör att sjöns yta kan variera stort.

8. Hornavan - 262 km2

Hornavan är den tredje stora sjön i Arjeplogs kommun. Hornavan kan variera lite i storlek på grund av sin reglering, men är alltid Sveriges djupaste sjö.

7. Siljan - 292 km2

Siljan i Dalarna är en del av Siljansringen - den största nedslagkratern man har hittat i Europa. Siljan fyller bara upp en del av kraterns yttre ring, men är ändå en av Sveriges största sjöar.

6. Torneträsk - 330 km2

Torneträsk är den nordligaste sjön på listan samt den största sjön i Lappland. Alla som har åkt bil eller tåg till Abisko, Björkliden eller Riksgränsen borde ha sett Torneträsk eftersom E10:an och järnvägen går längs den stora sjöns södra strand. Torneträsk är opåverkad av reglering eftersom sjön är källa till Torne älv som är skyddad från vattenkraft. Här får istället naturens krafter styra - när isen på Torneträsk smälter i juni kan Torne älv växa till en dramatisk vårflod.

5. Storsjön - 456 km2

Det finns många Storsjön i Sverige, men bara en som verkligen gör skäl för namnet. Storsjön i Jämtland är Sveriges femte största sjö och den största i Norrland. Mest känd är sjön för sitt odjur.

4. Hjälmaren - 477 km2

Hjälmaren breder ut sig öster om Örebro och är förutom att vara Sveriges fjärde största sjö också känd för Hjälmarsänkningen - Sveriges genom tiderna största sjösänkningsprojekt. I slutet på 1800-talet sänktes vattennivån på sjön för att frigöra odlingsmark och göra sjön lättare att reglera. Enligt vissa uppgifter sänktes Hjälmaren med 1,3 m, varvid dess yta minskade med cirka 185 km2.

3. Mälaren - 1090 km2

Sveriges tredje största sjö Mälaren har tack vare sina många armar och öar lika lång strandlinje som Sveriges största sjö. Den rinner ut i Östersjön genom Stockholm och Södertälje, och 1,3 miljoner människor får sitt dricksvatten härifrån.

2. Vättern - 1886 km2

Vättern är Sveriges näst största sjö och Europas sjätte största. I norra delen av Vättern finns en liten skärgård och i södra finns fina Visingsö, men i övrigt har Vättern nästan inga öar. Detta beror på att den långsmala sjöns stränder sluttar brant nedåt - sjön ligger nämligen i en förkastningssänka i jordskrorpan.

1. Vänern - 5519 km2

Den största sjön i Sverige är Vänern, som också är den största sjön inom EU och den tredje största sjön i Europa. Vänern är större än de tio sjöarna före på listan tillsammans. Vänern är så pass stor att den brukar kallas ett innanhav. Här finns runt 22 000 öar och flera små skärgårdar. Vänern har två tydliga delar som delas av ett sund - den östra delen av sjön kallas Värmlandssjön och den västra för Dalbosjön.
 
 
Liknande
Senaste
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Människan
Människan
Jorden
Teknik
Jorden
Byggnadsverk
Jorden
Rymden
Människan
Människan
Byggnadsverk
Rymden
Människan